Service

Responsive image

Är din fastighet elsäker?

Kontakta oss, så gör vi en IN-Eltest besiktning som ger besked om elanläggningen säkerhet och tekniska status.

Läs mer på https://www.in-eltest.se/info-in-eltest/

 

Regler för elsäkerhet – påverkar även dig som privatperson

Läs mer om detta:

https://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/saker-el-hemma/

Elanläggningar åldras precis som allt annat i ett hus. Ju fler år som går, desto större risk att något händer med din anläggning som kan leda till allvarliga skador och i värsta fall döden. Har elinstallationen i din bostad passerat bäst-före-datum?